UKRYJ WYSZUKIWARKĘPOKAŻ WYSZUKIWARKĘ

Regulamin Serwisu sprawdzonezespoly.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (dalej jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sprawdzonezespoly.pl (dalej jako: „Serwis” lub „Serwis SprawdzoneZespoly.pl ”).

3. Serwis SprawdzoneZespoly.pl jest platformą internetową stanowiącą ogólnopolską bazę Zespołów (weselnych, ludowych) oraz DJ-i, za pośrednictwem której umożliwia się Klientowi korzystającemu z usług Serwisu pomoc w znalezieniu wolnego i sprawdzonego Zespołu (weselnego, ludowego) lub DJ-a.

4. Serwis SprawdzoneZespoly.pl działa jako płatny Serwis dla Zespołów/DJ-i zarejestrowanych na łamach Serwisu SprawdzoneZespoly.pl. Opłata za korzystanie z serwisu do końca 2019 roku wynosi 99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) rocznie. Aktywacja zespolu/DJ-a odbywa się dopiero po zaksięgowaniu w/w opłaty.

§ 2  Definicje

1. Serwis - Serwis SprawdzoneZespoly.pl, dostępny pod adresem internetowym: www.sprawdzonezespoly.pl, którego właścicielem jest Dominik Klich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „D.Klich” Dominik Klich z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 19/211, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numery: NIP: 5170227573 oraz REGON: 180340213;

2. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis SprawdzoneZespoly.pl, którym jest Dominik Klich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „D.Klich” Dominik Klich siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 19/211, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numery: NIP: 5170227573 oraz REGON: 180340213;

3. Srzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, posiadająca indywidualny adres internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem, której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

4. Użytkownik – każdy podmiot (Klient, Zespół/DJ) który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Serwis SprawdzoneZespoly.pl po zaakceptowaniu postanowień przedmiotowego Regulaminu;

5. Klient – osoba, która za pośrednictwem Serwisu SprawdzoneZespoly.pl chciałaby znaleźć odpowiedni zespół w odpowiednim terminie.

6. Zespół – zespół weselny, ludowy, posiadający własne Konto w Serwisie SprawdzoneZespoly.pl.

7. DJ – osoba odtwarzająca utwory muzyczne, posiadająca własne Konto w Serwisie SprawdzoneZespoly.pl.

8. Usługa -  usługa świadczona na rzecz Użytkowników Serwisu SprawdzoneZespoly.pl polegająca na:

a) możliwości wyszukania przez Klienta Serwisu Zespołu/DJ-a zarejestrowanego w Serwisie w wybranym przez Klienta wolnym terminie i wskazanym miejscu;

b) możliwości zarejestrowania się przez danydany Zespół/DJ-a na łamach Serwisu oraz utworzenia Konta Zespołu/DJ-a, co umożliwi ewentualną rezerwację Usługi Zespołu/DJ-a przez Klienta w ustalonym miejscu i czasie;

9. Usługa Zespołu/DJ-a – usługa świadczona na rzecz Klienta przez wybrany i zarezerwowany przez Klienta Serwisu Zespół/DJ-a, polegająca na odtworzeniu repertuaru Zespołu/DJ w miejscu i czasie ustalonym z Klientem Serwisu;

10. Konto Zespołu/DJ-a – konto w Serwisie SprawdzoneZespoly.pl utworzone przez dany Zespół/DJ-a;

11. Baza Zespołów/DJ-i - zbiór danych poszczególnych Zespołów/DJ–i, odpowiednio ponumerowanych, którzy posiadają konto w Serwisie SprawdzoneZespoly.pl, stanowiący informację o poszczególnych Zespołach/DJ-ach oraz przedstawienie za pomocą załączonych plików muzycznych (audio, video) ich repertuaru muzycznego, które to dane zostały przekazane dobrowolnie przez Zespół/DJ-a do Serwisu i są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora Serwisu za zgodą Zespołu/DJ-a, na potrzeby świadczenia usług Serwisu SprawdzoneZespoly.pl;

12. Ogłoszenie – opublikowana przez Zespół/DJ-a na łamach Serwisu SprawdzoneZespoly.pl informacja, dotycząca chęci kupna, sprzedaży, wymiany wskazanego w ogłoszeniu przedmiotu;

13. Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora Serwisu;

14. Blokada - sankcja nałożona na Konto Zespołu/Dj-a, który złamał postanowienia niniejszego Regulaminu;

15. Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez dany Zespół/DJ-a;

16. Cookies - pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu SprawdzoneZespoly.pl, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu, mające na celu wspomaganie pracy programu. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie wyłącza możliwości uczestnictwa w Serwisie, jednakże może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego też zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies".

§ 3  Techniczne Warunki Korzystania z Serwisu

1. Dostęp do Serwisu SprawdzoneZespoly.pl posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

​a) posiadania dostępu do usługi internet,

b) posiadania sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej,

c) posiadania aktywnego konta e-mail.

2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika.

§ 4  Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik Serwisu SprawdzoneZespoly.pl zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik nie może:

  1. wykorzystywać Serwisu SprawdzoneZespoly.pl do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu,
  2. używać wulgaryzmów,
  3. używać zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  4. rozpowszechniać treści pornograficznych oraz wszelkich treści propagujących działanie niezgodne z polskim prawem,
  5. promować innych stron internetowych poprzez umieszczanie na forum linków do w/w stron www, reklamować lub promować swojej działalności. Powyższy zakaz obejmuje również nicki, podpisy, posty, prywatne wiadomości, oraz e-maile przesyłane do Użytkowników Serwisu SprawdzoneZespoly.pl,
  6. wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu SprawdzoneZespoly.pl, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej,
  7. podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na Użytkowników, a także działać na szkodę Użytkowników, Administratorów lub innych podmiotów trzecich,
  8. korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu SprawdzoneZespoly.pl w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku,
  9. Użytkownik umieszczając materiały w Serwisie SprawdzoneZespoly.pl udziela Administratorom Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych materiałów oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratorów w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu SprawdzoneZespoly.pl oraz usunięcia tych materiałów z Serwisu SprawdzoneZespoly.pl

§ 5  Sankcje, Zastrzeżenia

1. Za niestosowanie się Użytkownika do przedmiotowego Regulaminu mogą zostać nałożone na Użytkownika blokady czasowe na korzystanie z opcji Serwisu SprawdzoneZespoly.pl

2. Jeżeli Użytkownik będzie notorycznie łamać postanowienia niniejszego Regulaminu, mogą zostać nałożone na Użytkownika stałe blokady na korzystanie z Serwisu SprawdzoneZespoly.pl

3. Administratorzy Serwisu SprawdzoneZespoly.pl bez konieczności informowania Użytkownika mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu umieszczonego przez Użytkownika, który nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie lub stanowi złamanie niniejszego Regulaminu.

4. Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności następujące posty Użytkowników:

- nieczytelne pod względem stylistycznym,
- z rażącą ilością błędów ortograficznych,
- nie wnoszące treści merytorycznych,
- umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę,
- powielane w różnych miejscach na forum Serwisu,
- błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 

5. Ocena czy powyższy Regulamin został naruszony przez Użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratorów Serwisu SprawdzoneZespoly.pl

6. Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia od decyzji Administratora Serwisu SprawdzoneZespoly.pl, dotyczącej czasowego lub stałego zablokowania konta Użytkownika. Wszelkie zastrzeżenia winno kierować się na adres: ul. Hanasiewicza 19 lok 211, 35-103 Rzeszów.

§ 6  Ochrona i Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Użytkownik rejestrując się w Serwisie SprawdzoneZespoły.pl dobrowolnie podaje swoje dane w celu korzystania z usług oferowanych przez Serwis SprawdzoneZespoly.pl.

2. Każdy zarejestrowany w Serwisie SprawdzoneZespoly.pl Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, modyfikowania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania poprzez usunięcie z Serwisu SprawdzoneZespoly.pl.

3. Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników Serwisu SprawdzoneZespoly.pl,  są przetwarzane przez Serwis i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu SprawdzoneZespoly.pl mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie powierzonych danych przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna (z tym, że publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem w tym Zespołem/DJ-em(bez adresu e-mail). Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych renomowanym partnerom biznesowym Administratora w celach określonych powyżej.

6. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych.

7. Każdy Użytkownik Serwisu SprawdzoneZespoly.pl może w dowolnym czasie usunąć własne konto internetowe, utworzone w Serwisie SprawdzoneZespoly.pl poprzez zalogowanie na konto, kliknięcie w menu użytkownika łącza Edytuj profil, a następnie kliknięcie przycisku Usuń konto. Konto jest usuwane bezpowrotnie wraz z wszystkimi danymi użytkownika i zgłoszonymi przez niego zespłami.

§ 7  Procedura Rejestracji, Utworzenie Konta Zespołu/DJ-a

1.Użytkownikiem Serwisu może być każdy podmiot, który zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Zespół/DJ, który chce posiadać konto w Serwisie SprawdzoneZespoly.pl winien przejść pomyślnie procedurę rejestracji zakończoną skutecznym założeniem Konta. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Zespołu/DJ-a przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Zespołu/DJ-a opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

3. Zespół/DJ, który nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiony możliwości skutecznego założenia Konta, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

4. Zespół/DJ może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Zespół/DJ zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść przedmiotowego Regulaminu.

6. Udostępniając Materiały w Serwisie Zespół/DJ:

a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa                 (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz                   w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;

c) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

7. Informacje przekazywane przez Zespół/DJ-i do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Konta, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Zespołu/DJ-a, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz wówczas, kiedy będą godzić w dobre obyczaje lub moralność.

8. Serwis umożliwa Klientom kontaktowanie sięz Zespołem/DJ-em. Każdy Zespół/DJ może w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć możliwość kontaktu przez Klienta Serwisu z Zespołem/DJ-em za pośrednictwem dedykowanego dla Zespołu/DJ-a formularza kontaktowego. 

9. Zespół/DJ może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Zespołu/DJ-a na stałe i bezpowrotnie.

10. Zgłoszenie przez Użytkownika Serwisu wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym jest równoważne z usunięciem Konta Zespołu/DJ-a z Serwisu oraz niemożnością rezerwacji Usługi Zespołu/DJ-a na rzecz Klienta oraz rezerwacji Usługi Zespołu/DJ-a przez Klienta.

§ 8  Blokady. Usunięcie konta Zespołu/DJ-a w Serwisie

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator może zablokować Konto Zespołu/DJ-a lub poszczególne usługi dla Klienta Serwisu.

2. Administrator odblokuje Konto Zespołu/DJ-a lub inne zablokowane usługi dla Klienta Serwisu po zrealizowaniu przez Zespół/DJ-a lub Klienta działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

3. Konto Zespołu/DJ-a może ponadto zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Zespołu/DJ-a z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta z Bazy Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Zespół/DJ narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

b) Zespół/DJ umieszcza na fotografiach, filmach i innych nagraniach i materiałach, które publikuje na Koncie Zespołu/DJ-a nazwę Zespołu/DJ-a.

4.  Administrator może ponadto usunąć Konto Zespołu/DJ-a lub zablokować usługi dla Klienta Serwisu, jeżeli Użytkownicy:

a) nie zaakceptują zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

b) podejmują działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§ 9  Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników Serwisu poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi Serwisu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@sprawdzonezespoly.pl.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie  14 dni  od dnia otrzymania  reklamacji.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 – o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Zespołu/DJ-a w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 10  Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

§ 11  Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

Właściciel oraz Administrator Serwisu SprawdzoneZespoly.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane przez Użytkowników Serwisu  uwzględniając przepis art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 12  Postanowienia końcowe

1. Rejestracja i korzystanie z  Serwisu SprawdzoneZespoly.pk jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Serwis SprawdzoneZespoly.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany mogą zostać wprowadzone po upływie 14 dni od poinformowania Użytkowników Serwisu SprawdzoneZespoly.pl na ogólnie dostępnym forum o planowanych zmianach. Wprowadzane zmiany w Regulaminie nie mogą dotyczyć usług już wykonanych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-25